Infografies Veritas: Els valors de Veritas.

2013 | Agència El Bulevar Creativo per a Supermercats Veritas