Infografies Veritas: El nostre pa.

2013 | Agència El Bulevar Creativo per a Supermercats Veritas