Infografies Veritas: La pell de la fruita.

2013 | Agència El Bulevar Creativo per a Supermercats Veritas