Infografies Veritas: La codificació dels ous.

2013 | Agència El Bulevar Creativo per a Supermercats Veritas