Pensador de Rodin

2019 | Agència El Bulevar Creativo


Treball descartat per a proposta de campanya publicitària.