Llibre Sant Joan de Déu

Il·lustracions per a llibre editat per la Fundació de l’Hospital de Sant Joan de Déu.