Construint el Pessebre del Prat

desembre 2017 | Ajuntament del Prat

Disseny, juntament amb la Satur Herraiz, de l’exposició “Construint el Pessebre del Prat. Una experiència compartida de la gent gran del Prat“.

https://www.elprat.cat/persones/gent-gran/el-pessebre-de-la-pl-de-la-vila
https://www.elprat.cat/persones/gent-gran/construint-el-pessebre-2017