Il·lustracions per al Quinto Tapa 2019

2019 | Agt – Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat

Més informació: Web del QuintoTapa