Il·lustracions per a plànol interactiu dels equipaments del Barri Sant Cosme del Prat de Llobregat

juliol de 2022 Ajuntament del Prat