Il·lustracions per al Banc de Santander a La Vanguardia

octubre 2021 | La Vanguardia

Il·lustracions que acompanyen l’article Educación Financiera, del Banc de Santander, publicat a La Vanguardia on-line.

Podeu consultar l’article aquí.