Il·lustracions pel llibre “Les noves tecnologies en nens i adolescents (…)”

2015 | Hospital Sant Joan de Déu

Il·lustracions per al llibre “Les noves tecnologies en nens i adolescents. Guia per a educar saludablement en una societat digital”, publicat per FAROS, el portal de la slaut i benestar per a les families de l’Hospital Sant Joan de Déu.