Ciutat infinita núm.2 [1,0]

Edició limitada de 50 exemplars numerats i signats (dels quals no es posen a la venda de l’1 al 5) de la segona de les peces del projecte CIUTAT INFINITA (veure detalls del projecte), que se situa a les coordenades [1,0].

Tècnica: Linogravat.

VEURE A ETSY